גליל ג’נטיק אנליסיס בע”מ GGA

גישת בתי המשפט לראיות DNA

בית המשפט מכיר במורכבות המובנית של ראיות ה-DNA וביכולתו המוגבלת לבחון אותן לעומק באופן אובייקטיבי. ניתן לכך ביטוי בדברי בית המשפט בע"פ 9724/02, אבו חמאד נ' מ"י:
"וצילום רגיל רואים אנו כולנו בעינינו בעוד שלראיית צילום הדנ"א נדרשים אנו למומחה שיתרגם לנו את שאין אנו מבינים מעצמנו." (סעיף 22)
"...ועוד יותר גדול המורא בבואו להרשיע על פי "ראיה מדעית", ובמיוחד על פי תוצאה של בדיקת דנ"א, המוצגת לפני בית המשפט בעדות מומחים. תוצאה של בדיקה כזאת אינה כתוצאה של בדיקות זיהוי על ידי השוואת טביעות אצבע, טביעות נעל, טביעות נוקר של כלי יריה על תרמיל כדור וכיוצא באלה. הבדיקות האחרונות יכול השופט לראותן בעיניו שלו ולבקר את חוות דעתם של המומחים ואילו בבדיקת דנ"א אין לו אלא לסמוך על חוות הדעת של המומחים." (סעיף 1 כבוד השופט טירקל)
קיים פער מובנה בין "האמת המדעית" ו"האמת המשפטית", הן נמדדות בכלים שונים, מבוטאות בשפות שונות ונותנות חשיבות להדגשים שונים.  
ברירת המחדל הנוחה, עבור בית המשפט, היא לקבל את חוות דעת המומחה מטעם התביעה כלשונה. מה גם, שחוות הדעת מנוסחת באופן כללי עם מסקנה סופית שנשמעת משכנעת למדי. עיון בפסיקה מלמד, כי רק במספר קטן מאוד של מקרים חריגים, בית המשפט קיבל את חוות דעת המומחה של ההגנה על פני חוות דעת המומחה מטעם התביעה.
בית המשפט לא ייכנס מיוזמתו לפרטים המדעיים המקצועיים שאינם מפורטים בחוות הדעת, אלא אם ההגנה תיזום דיון מעמיק בסוגיית ראיות ה-DNA. גם אז, זוהי משימה קשה לגרום לבית המשפט לבחון את השאלות המדעיות באופן יסודי ומעמיק בראי המשמעויות המשפטיות.
 בכדי לשכנע את בית המשפט להעדיף את חוות דעת המומחה מטעם ההגנה על פני המומחה מטעם התביעה, כאשר הדבר מוצדק עניינית כמובן, ההגנה צריכה לסייע לבית המשפט להבין את הסוגיה המדעית ואת טיעוני ההגנה בסוגיה זו לעומקם ואת המשמעות המשפטית הנובעת מכך.
לשם כך נדרשים הכישורים הייחודיים להבין ולדבר "מדעית" ו"משפטית" כאחד.

DNA על דוכן העדים
 

השירותים הניתנים ע"י GGA בבדיקות DNA למערכת המשפטית

בחברת GGA התחום של בדיקות DNA עבור מערכת המשפט, נמצא בטיפולו של ד"ר יורם פלוצקי. אחד היחידים בארץ ובעולם שיש לו Ph.D בגנטיקה, ניסיון רב במחקר של סמנים גנטיים והוא גם עורך דין פעיל עם ניסיון בתיקי DNA.
בזכות כישוריו אלה לד"ר פלוצקי יש את היכולת לסייע לבית המשפט להבין לעומקן את הסוגיות המדעיות בתיקי DNA ואת המשמעויות המשפטיות הנגזרות מכך.
חברת GGA מציעה מגוון שירותים בהקשר של בדיקות גנטיות במערכת המשפט:
מתן חוות דעת ראשונית, מדעית ומשפטית, עבור ההגנה, על איכות ראיות ה-DNA וכיווני התמודדות אפשריים עם ראיות אלה.
מתן חוות דעת מומחה לבית המשפט על הבדיקות והמסקנות של המומחה מטעם התביעה, ע"פ ניתוח תיק העבודה וחוות הדעת של המומחה מטעם התביעה.
חזרה על בדיקות ה-DNA שבוצעו ע"י המומחה מטעם התביעה וביצוע בדיקות נוספות, אם נדרשות, כולל הגשת חוות דעת מומחה לבית המשפט.
ייעוץ וסיוע בהכנת חקירה נגדית של המומחה מטעם התביעה.
ניהול החקירה הנגדית של המומחה מטעם התביעה בבית המשפט.
סיוע בכתיבת הסיכומים לבית המשפט על ראיות ה-DNA.

משקלה של ראיית DNA